‘On the Move’ is een maatschappelijk project in Soest, met als doelstelling zo veel mogelijk mensen in Soest het plezier van (samen) sporten te laten ervaren. We weten allemaal hoe gezond sporten voor ons is. Maar niet iedereen beweegt regelmatig. Met 'On the Move' hoopt Soest daar verandering in te brengen.

In Soest gaan daarom een aantal organisaties bewegingsactiviteiten aanbieden aan mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, mensen met een beperking of mensen die in de bijstand zitten.

'On the Move' is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder K'nijntje&Zippies, Werk en Inkomen, Idea, Cultuurpunt, St. Mee, Amerpoort en SWOS. 'On the Move' maakt het mogelijk dat diverse doelgroepen samen of apart gaan sporten, bewegen, deelnemen en meedoen.

Activiteiten

In het kader van 'On the Move' vinden een jaar lang allerlei sportieve activiteiten plaats in Soest, met als doel de inwoners van Soest in beweging te krijgen.

'On the Move' trapte in oktober 2016 af met een Fitheidstest in Soest. Uiteindelijk zijn 75 mensen getest op fitheid en zij kregen een advies, ofwel om te blijven bewegen of te starten met bewegen, op een niveau dat bij hen past.

Sporty New Year

De aftrap van het project 'On the Move' was op 3 januari jl., met het grootse sportevenement Sporty New Year. Knijntje&Zippies organiseerde dit m.m.v. verschillende sportverenigingen, IDEA, gemeente Soest en Optisport. Sporty New Year is een jaarlijks terugkerend sportevenement voor de jeugd. Met dit event wil K'nijntje&Zippies het sporten en bewegen voor kinderen bevorderen, door hen kennis te laten maken met verschillende sportorganisaties in Soest. Sporty New Year was ook dit jaar weer een groot succes, er deden in totaal 150 enthousiaste basisscholieren aan mee. Een gezond begin van een nieuw jaar!

Binnenkort staan er weer nieuwe sportactiviteiten op het programma van 'On the Move'. Te denken valt aan hardloop-,wandel- en fietsclubjes.

Buurtsportcoach

Een onderdeel van 'On the Move' is het buurtsportcoach-project. Een buurtsportcoach is iemand die zowel werkzaam is bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector. Daardoor dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. Deze buurtsportcoach heeft als specifieke opdracht; het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Voor wie is de buurtsportcoach bedoeld?

Voor inwoners, in alle leeftijden, waarvoor structureel sporten en bewegen niet gewoon is. De buurtsportcoach biedt een passend aanbod, waardoor sport en bewegen voor deelnemers een natuurlijk onderdeel uit kan maken van hun leven. Tegelijkertijd zet de buurtsportcoach zich in ter versterking van de sportverenigingen. Er is veel overleg met andere buurtsportcoaches en beweegmakelaars.

Buurtcoach K'nijntje&Zippies

Onze eigen Zippies-coördinator Hans Renes, die tevens Hoofd Jeugdopleidingen bij VV Sec is, is namens K'nijntje&Zippies verbonden als buurtsportcoach aan 'On the Move'. Een belangrijk onderdeel van buurtsportcoach zijn, is het begeleiden van mensen die vrijwilligerswerk bij sportclubs willen doen. Renes vertelt: "Zippies faciliteert mij om mensen in de verschillende vestigingen mee te laten lopen en alle facetten van het bedrijf te laten zien. Hier maak ik elke week een nieuw programma voor. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een Turkse man van 53 jaar mee bij één van onze Zippies-vestigingen. Deze man is nu op verschillende projecten inzetbaar; zo wandelt hij met ouderen en draait hij mee bij Zippies Sport en Spel. Hij heeft zelfs een certificaat als scheidsrechter gehaald en fluit nu voetbalwedstrijden. Kijk, dat zijn toch mooie resultaten!"

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

POSTADRES

Veenbesstraat 2,
3765 BA SOEST

BEREIKBAAR

Telefoon
035 60 29 570
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons

en blijf op de hoogte!